Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

 

Definities

1 BIRDS&co is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 85138118 handelend onder de naam BIRDS&co.

2 Website: de website van BIRDS&co, te raadplegen via www.birdsenco.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met BIRDS&co en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen BIRDS&co en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van BIRDS&co zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor BIRDS&co slechts bindend, indien en voor zover deze door BIRDS&co uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

Prijzen en informatie

1 Alle op de Website en in andere van BIRDS&co afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. Extra verzendkosten I.V.M. gewicht pakket worden achteraf in rekening gebracht.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. BIRDS&co kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van BIRDS&co afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4 BIRDS&co kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

 

Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van A BIRDS&co en het voldoen aan de daarbij door BIRDS&co gestelde voorwaarden.

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BIRDS&co onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft BIRDS&co het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4 BIRDS&co kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien BIRDS&co op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5 BIRDS&co heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

 

Verzend informatie

1 Zodra de bestelling door BIRDS&co is ontvangen, stuurt BIRDS&co de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 BIRDS&co is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

4 Indien BIRDS&co de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 BIRDS&co raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 BIRDS&co is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

8 Pakketten worden gratis verstuurd vanaf € 49,- en tot een gewicht van 23kg. Boven het gewicht van 23kg worden er verzendkosten in rekening gebracht en dienen apart en voor versturen voldaan te worden.

  • Onze pakketten worden verpakt met een maximum gewicht van 23 kg.• Het totaalbedrag aan verzendkosten wordt getoond in je winkelwagen wanneer je je afleveradres opgeeft bij het valideren van de bestelling (Uitzondering zware pakketten zie Verzend info nr 8).• Onze standaard pakketten worden verzonden met PostNL en DHL. Bij het bepalen van de bezorgdienst houden we rekening met verschillende factoren, zoals drukte, transportkosten en gewicht.Levertijd binnen Nederland en België1-3 werkdagen na bestellen, voor 15.00 uur besteld dezelfde dag verzonden.

Langere levertijd: Wegens drukte bij het transportbedrijf kan de levertijd van je bestelling langer zijn dan je van ons gewend bent. Excuus voor het ongemak.Om je bestelling zo snel mogelijk te kunnen bezorgen, werken we samen met 2 bezorgpartners: PostNL en DHL. Zodra je pakket verwerkt en verstuurd wordt krijg je van ons een verzendbevestiging per e-mail waarmee je het pakket kunt volgen.

De levertijd kan afwijken door de beschikbaarheid van een product in ons magazijn, productsoort, feestdagen of gekozen betaalmethode (vooruitbetaling).


UitzonderingenBeschikbaarheid van een productIn sommige gevallen zal het product van je keuze niet lokaal leverbaar zijn. Om je bestelling toch zo spoedig mogelijk te kunnen leveren wijken wij in deze gevallen uit naar een van onze internationale magazijnen. Houd er rekening mee dat de levering van je bestelling hierdoor ongeveer 3-5 werkdagen in beslag neemt. Meer informatie over de internationale levering vind je dan in onze verzendbevestiging en via de Track & Trace informatie van de bezorgdienst.FeestdagenWij vragen je begrip voor vertragingen in verband met feestdagen. Wij streven naar maximaal één werkdag extra levertijd.Verzendkosten

Nederland€ 1.99 priefpost - € 6.99 pakketpost
Gratis verzending vanaf € 49,-*

*Boven het gewicht van 23kg worden er verzendkosten in rekening gebracht en dienen apart en voor versturen voldaan te worden.

België€ 1.99 priefpost - € 6.99 pakketpost
Gratis verzending vanaf € 49,-*

*Boven het gewicht van 23kg worden er verzendkosten in rekening gebracht en dienen apart en voor versturen voldaan te worden.

 

Retouren, service en garantie

Het retourneren van een online aankoop is bij BIRDS&co mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst. Na ontvangst van het retourartikel betalen wij het aankoopbedrag excl. eventuele Verzendkosten terug. Op retouren zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 

Retour/afhaal adres:
BIRDS&co
Witte Paal 245-B
1742LB
Schagen

Retourneren van je bestelling of bestelde artikelen.

Wil je een ontvangen artikel retourneren dan kan dat op 2 manieren:

• Zelf brengen naar het afleveradres
Je kunt het artikel binnen 14 dagen na ontvangst terugbrengen om ons afhaaladres. Het is wel belangrijk dat je de meegeleverde pakbon of factuur kunt laten zien.

Let op:

1. Bestellingen die betaald zijn met Afterpay kun je niet terugbrengen op het afhaaladres. Enkel per post retour sturen.

Heeft u vragen neem gerust contact met ons op.

• Het ontvangen artikel per post terugsturen

          1. Vul het retourformulier compleet in (je vindt dit formulier op de site onder retourneren);
          2. Breng je retourpakket naar een servicepunt van DHL  (kijk voor de dichtstbijzijnde locatie en openingstijden op www.DHL.nl);
          3. Bewaar het retourbewijs dat je krijgt van PostNL goed; 
          4. BIRDS&co streeft ernaar om je retour binnen 14 dagen te verwerken en het retourbedrag terug te storten op je rekening. Afhankelijk van je bank kan dit        enkele dagen duren.

Wij stellen het op prijs als je het artikel, binnen 14 dagen na ontvangst, het liefst in de originele verpakking en afgesloten naar ons terugbrengt of terugstuurt. Het is geen probleem als je de verpakking eerst in een omdoos doet. Gaat het om een artikel wat beschadigd is of wat je ten onrechte hebt ontvangen, dan zullen we ook de gemaakte verzendkosten terugbetalen.

Heb je nog vragen of opmerkingen dan kun je altijd contact opnemen met ons via mail, website, whatsapp of telefonisch.
Gebruik ons contactformulier of bel naar 0683037153 (lokaal tarief).

Bereikbaar op Dinsdag 09:00-18:00 uur en Woensdag tot en met Zaterdag van 18:00 tot 21:00

Klachten en garantie

Heb je een klacht over een product, je bestelling of onze dienstverlening? BIRDS&co verneemt dit graag via info@birdsenco.nl. Bij online bestellingen adviseren wij je het pakket bij ontvangst te controleren. Hoe zorgvuldig BIRDS&co ook te werk gaat, het kan voorkomen dat je andere artikelen hebt ontvangen dan besteld of dat het artikel beschadigd is.

Stuur zo spoedig mogelijk een e-mail naar onze klantenservice. Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging. Wij zullen je klacht zo spoedig mogelijk behandelen en wij streven ernaar je klacht zo spoedig mogelijk op te lossen en zullen uiterlijk binnen 5 werkdagen inhoudelijk reageren.

Heb je bij ons online een artikel gekocht en gaat dit na een bepaalde tijd stuk? Wij volgen bij het afhandelen van artikelklachten uiteraard de wet en de algemene voorwaarden van de Thuiswinkel Organisatie. Defecte artikelen die in aanmerking komen voor garantie kunnen het makkelijkst via een email of telefonisch worden aangemeld. Wij zorgen voor een goede beoordeling van de klacht.

 

 

Betaling

1 Klant dient betalingen aan BIRDS&co volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. BIRDS&co is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

 

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar BIRDS&co gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven

4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

BIRDS&co
Witte paal 245B
1742LB
Schagen

tel. 0683037153

E-mail: info@birdsenco.nl

KvK 85138118

BTW NL004056350B37