Agapornis taranta

Geschiedenis

De Agapornis taranta, genoemd naar de Taranta-bergpas in Ethiopië, werd in 1814 ontdekt en wetenschappelijk beschreven. De taranta werd in 1906 in Europa ingevoerd en 5 jaar later, in 1911, werden de eerste broedresultaten met deze soort behaald. De ondersoort, Agapornis taranta nana, werd ontdekt en beschreven in 1931.

Herkomst en leefmilieu

De Agapornis taranta taranta bewoont de centrale- en oostelijke delen van Ethiopië alsmede de zuidelijke gebieden van Eritrea.Het leefgebied van de Agapornis taranta ligt op een hoogte van 1800 tot 3000 meter. In de uitgestrekte hooglanden bewonen ze open wouden. We vinden ze hier voornamelijk in de drogere gebieden waar loofbomen aanwezig zijn. Op deze hoogten kan het flink koud zijn hetgeen betekend dat ze vrij goed over koude kunnen.

Taranta’s kunnen dan ook gerust ‘s winters in de buitenvolière worden gehuisvest. Natuurlijk moeten ze wel kunnen beschikken over een tocht- en regenvrij nachthok. Buiten de broedtijd leven ze in kleine groepen bij elkaar. In het wild bestaat hun voedsel hoofdzakelijk uit zaden, bessen, vijgen en vruchten. Regelmatig bezoeken ze lager gelegen landbouwgronden, hetgeen de inlandse bevolking absoluut niet kan waarderen.        

                                          

Beschrijving van de soort

Met zijn 16,5 cm. is de Agapornis taranta de grootste agapornis soort.

Man: De man heeft een kenmerkende rode tekening op het voorhoofd die als een bandje om de ogen uitloopt. Het overige van het lichaam is overwegend groen. De grote vleugelslagpennen en de onderzijde van de vleugels zijn bruinachtig zwart. De vleugelranden vanaf de vleugelbocht zijn blauwzwart. De ondervleugeldekveren zijn zwart. De grote staartveren tonen vanaf de basis een geel en zwarte dwarstekening gevolgd door donker-groene uiteinden. De snavel is diep rood, de ogen bruin en de tenen en poten zijn grijs.

Pop: De pop mist het rood op het voorhoofd en om de ogen. De onderdekveren zijn groen en in de vleugels ontbreekt de blauwzwarte vleugelrand. Voor het overige is de pop gelijk aan de man.Jongen: De jongen lijken op de pop. De ondervleugeldekveren van de jonge mannen zijn zwart, die van de jonge poppen groen. Er zijn jonge mannen die in het nest al rode veertjes op het voorhoofd hebben. De snavel van jonge vogels is geelachtig van kleur met op de bovensnavel een zwarte vlek.

 

Broedproces in het wild en in gevangenschap

Om met deze vogels te broeden is het belangrijk te weten dat de Agapornis taranta pas in het tweede levensjaar geslachtsrijp is. In hun natuurlijk leefmilieu zonderen de stelletjes zich in de broedtijd af. De taranta nesteld in boomholten. De pop maakt hierin een ondiepe holte die ze bekleedt met stukjes blad, gras en takjes. Uniek, t.o.v. de andere agapornissoorten, is dat de pop voordat zij eieren gaat leggen het overgrote deel van haar borstveren verliest en deze gebruikt voor het bekleden van haar nest. Na het broedseizoen komen de ontbrekende borstveren weer terug. Het popje legt om de dag  3 tot 6 eitjes. De pop broedt de eieren alleen uit. Na ca. 25 dagen komt het eerste jong uit. De jongen blijven daarna nog ca. 7 weken in het nest alvorens ze uitvliegen. Om in gevangenschap te komen tot goede broedresultaten  is het belangrijk, zo niet noodzakelijk, dat de vogels paarsgewijs worden gehouden. Dit kan in een (kleine) volière van 1 m. x 1. m. x 2 m. (lxbxh) of in een grote broedkooi van 100 cm. x 50 cm. x 50 cm. (lxdxh). Als de vogels broedrijp zijn worden soortgenoten en andere  vogels achtervolgd en aangevallen. Taranta’s doen over het algemeen niet aan nestbouw. Het beste kan een flinke laag vochtig turfmolm en of zaagsel in het nestblok worden gedaan. Het nestblok dient een afmeting te hebben van ca. 25 cm. hoog en een bodemoppervlak van 18 x 18 cm. Het invlieggat dient een diameter te hebben van ca. 5 cm. De jongen zijn met witte dons bedekt als ze uit het ei kruipen. Na ca. 8 dagen dienen de jongen geringd te worden met ringen van 4,5 mm. Na ca. 7 weken vliegen de jongen uit om daarna nog geruime tijd door de man te worden (bij)gevoerd.

Voeding in gevangenschap

Als voeding kan een zaadmengsel voor agapornissen en of grote parkieten gegeven worden aangevuld met eivoer, fruit, vijgen en stukjes groenvoer. In de broedperiode kan in melk geweekt brood, wortelen, gekiemde zaden en eivoer gegeven worden. Na twee weken, als de jongen al flink groeien, kunnen naar behoefte zonnebloempitten worden gegeven. Zodra de jongen zelfstandig zijn, dient gestopt te worden met het verstrekken van extra zonnebloempitten.  

Agapornis taranta nana

Herkomst en leefmilieu

Het verspreidingsgebied van de Agapornis taranta nana is Zuidwest Ethiopië.

Man en pop:

Man en pop zijn uiterlijk gelijk aan elkaar. De Agapornis taranta nana heeft kortere vleugels en een smallere snavel dan de Agapornis taranta taranta. 

Broedproces in het wild en in gevangenschap

Zie Agapornis taranta taranta. 

Voeding in gevangenschap

Zie bij agapornis taranta taranta.                

Mutaties:

Bij de Agapornis taranta hebben zich al een aantal mutaties voorgedaan. Zo kennen we inmiddels de donkerfactoren donkergroen en olijfgroen en de fallow- en cinnamon mutatie. Ook zijn er al lutino’s geboren.