Bandvink

Grootte: 

De bandvink is 12 - 13 cm groot

Kenmerken: 

Zie voor beschrijving bovenstaande foto's.

Geslachtsonderscheid:

Het popje mist de rode keelband en is lichter van kleur dan het mannetje.

Verspreiding:

Afrika ten zuiden van de Sahara.

Woongebied:

Struikgewas, savannes. Vertoeven ook graag in de nabijheid van dorpen.

Omgevingstemperatuur: 

Kunnen in een volière met een vorst- en tochtvrij nachtverblijf overwinteren.

Bijzonderheden als volièrevogel:

Gemakkelijk te verzorgen vogel. Gaan over het algemeen gemakkelijk over tot broeden. Kunnen lastig zijn voor andere soorten in de volière.  Ze stelen namelijk nestmateriaal uit nesten van andere vogels, zelfs als deze eitjes en of jongen hebben. Ze maken graag gebruik van half-open nestkastjes. Het popje legt 4 – 9 eitjes. Er wordt door beide geslachten gebroed. Broedduur 12 dagen. Jongen zijn na ca. 20 dagen zelfstandig.

Voeding:

Als voeding dient een goede zaadmengeling voor tropische vogels en of volièrevogels, een goed samengesteld eivoer/krachtvoer en bij voorkeur kiemzaad verstrekt te worden. Om aan de behoefte van dierlijke eiwitten in de voeding tegemoet te komen kan het beste een insecten-/universeelvoer toegevoegd worden (bijvoorbeeld 50 eivoer, 50% universeelvoer). Vooral in de periode dat de vogels jongen hebben is het belangrijk dat ze de beschikking hebben over dierlijke eiwitten. Extra dierlijke eiwitten kunnen, naast het verstrekken van een goed samengesteld eivoer/universeelvoer, verstrekt worden in de vorm van bijvoorbeeld meelwormen, miereneieren, buffalowormpjes. Wees bij de verstrekking van dierlijke eiwitten wel voorzichtig omdat de vogels bij het verstrekken van teveel dierlijke eiwitten vaak de jongen in de steek laten en al weer met een volgend legsel beginnen. Naast bovenstaande voeding is het noodzakelijk dat de vogels dagelijks de beschikking hebben over vers en fris bad- en drinkwater en mogen ook vogelmineralen (grit) en maagkiezel niet ontbreken.