VIROCID RTU 1 LTR SPRAYER

€ 14,90

Virocid RTU is een sproeier voor het ontsmetten van behuizingen, materiaal, laarzen, gereedschappen en het transport van dieren.

Virocid® RTU heeft een bactericide, fungicide en virucide werking. Gebruiksklaar.

Te ontsmetten
 oppervlakken dienen vooraf grondig te worden gereinigd.
Dosis: gebruiksklaar
Contacttijd: 15 minuten
De te ontsmetten oppervlakken moeten na de ontsmetting niet afgespoeld worden.

Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

  
Verpakking

1 L

Werkzame stof

Chlorure de benzalkonium: 0,08% Glutaraldéhyde: 0,05% Chlorure de didécyldiméthylammonium: 0,04%

Toelatingsnummer

2610/B